Ochrona prywatności (RODO)  24.05.2018

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać w Polsce nowe rozporządzenie w sprawie ochrony danych osób fizycznych i zasad ich przetwarzania (RODO).

W związku z powyższym przedstawiamy informacje związane z ochroną danych osobowych i zasadami ich przetwarzania realizowane na serwisie internetowym www.bikbik.pl

I INFORMACJE OGÓLNE

1.      Administratorem danych osobowych jest BUDiKOM Komputerowe Wspomagania Projektowania Jacek Rogoziński, firma z siedzibą w Poznaniu, ul. Czechosłowacka 16, NIP 783-003-13-64, tel. 61 830 16 77, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W sprawach związanych z RODO prosimy o kontakt mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2.      Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem.

II ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.      Celem przetwarzania jest prawidłowa realizacja umów zawartych w zakresie oferty firmy BUDiKOM Komputerowe Wspomagania Projektowania Jacek Rogoziński.

2.      Pozyskujemy dane zgodnie z zasadami prawa i przestrzeganiem zasad RODO, a administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, dostępne na stronach www, przesłane przez formularze internetowe, przekazane w formie ankiet i zgód  oraz rejestry urzędowe.

3.      Podawanie danych jest dobrowolne, jest również wymogiem  koniecznym do prawidłowej realizacji umów i usług oferowanych przez BUDiKOM. Niepodanie danych może skutkować niewykonaniem tychże umów i usług.

4.      Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, które są niezbędne do realizacji zamówienia oraz podmiotom realizującym działania podatkowe i księgowo-rozliczeniowe.

5.      Dane osobowe mogą być przetwarzane ręcznie oraz automatycznie, udostępnione podmiotom trzecim poza Unią Europejską jeżeli tam znajdują się serwery, które realizują działania niezbędne do wykonania zleconych usług (np. licencje, usługi chmurowe dostarczane przez producentów oprogramowania). Przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii Państwa danych osobowych.

6.      Państwa dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, czyli automatycznemu przetwarzaniu, które pomoże Państwu w dostępie do informacji lub w realizacji umów i usług oferowanych przez BUDIKOM, według zainteresowań określonych przez Państwa.

7.      Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia działalności, jednak nie dłużej niż 10 lat po dacie zakończenia wykonania ostatniej umowy lub usługi (taki okres przetwarzania danych związany jest z częstymi pytaniami dotyczącymi szczególnie licencji już zakupionego oprogramowania).

 

 

III OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.      Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych może być wycofane przez Państwa w dowolnym momencie.

2.      W każdym czasie macie Państwo prawo do żądania: dostępu do informacji o swoich danych osobowych; ich modyfikacji; usunięcia części lub całości danych; ograniczenia ich przetwarzania; przenoszenia; zapomnienia. Możecie Państwo również uzyskać informację na temat rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych.

3.      W przypadku wystąpienia możliwości przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed każdym takim dalszym przetwarzaniem zostanie przekazana informacja osobom, których te działania mają dotyczyć, o innym celu przetwarzania. Udostępnione zostaną wszelkie stosowne informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania.

4.      Jeżeli uważacie Państwo, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem lub zasadami RODO, możecie skorzystać z wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5.      Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową i do skorzystania z naszych usług.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.  
 

 

 

Kontakt
 tel. 519 055 864
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Istnieje możliwość przetestowania BiKa poprzez zdalne połączenie typu VNC. Polega to na udostępnieniu pulpitu komputera na którym ten program jest zainstalowany i oddaniu go do dyspozycji zainteresowanego klienta na ustalony okres czasu.Jeśli jesteś zainteresowany i chcesz się dowiedzieć więcej napisz na:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

A. FAQ - Najczęściej zadawane pytania

 

5. Instalacja na koncie użytkownika systemu Windows  

Aby program mógł zostać poprawnie uruchomiony na koncie użytkownika systemu Windows, muszą zostać dopisane informacje do rejestrów systemu. Standardowo wykonywane jest to w trakcie procesu instalacji pakietu BiK. Jeżeli użytkownik nie ma pełnych praw administracyjnych nie zawsze instalator wykona wpis do rejestru.
Aby dodać wpisy do rejestru otwieramy katalog BiK na dysku gdzie program został zainstalowany i uruchamiamy poprzez dwukrotne kliknięcie plik WpisyRejestr.reg. Po zatwierdzeniu wprowadzonych zmian w rejestrze uruchamiamy ponownie program.

 

4. Wyłączenie grupowania obiektów

 Wyłączenie grupowania obiektów w celu edycji Ctrl+H

3. Uruchamiam BiKa po instalacji i nic się nie dzieje (otwiera się sam program CAD)

 Jeśli BiK nie załadował się automatycznie (brak komunikatów o ładowaniu BiKa w linii poleceń i niedostępne polecenia programu), proszę ponowić instalację przy dezaktywowanym oprogramowaniu antywirusowym oraz jako lokalizację BiKa wskazać dysk C.

Jeśli BiK nadal nie ładuje się automatycznie po uruchomieniu programu CAD, proszę ręcznie wykonać aktywację (czynność jednokrotna).

W tym celu należy:

 • wprowadzić polecenie _APPLOAD
 • wskazać plik acad.lsp (znajduje się on w katalogu BiKa - np. C:\BiK10\acad.lsp)
 • wczytać plik acad.lsp i zamknąć okno
 • wprowadzić w linii poleceń BIK_AKTYWACJA i zatwierdzić

 

2. Czemu nie widać menu wstążkowego?

 Jeśli wstążka BiKa jest niewidoczna należy:

 • wprowadzić polecenie BIK_AKTYWACJA (jeśli w linii poleceń pojawia się informacja o nieznanym poleceniu - przejdź do sekcji A3)
 • jeśli nadal nie widać wstążki, wywołać polecenie _MENULOAD, wskazać BIK_WSTAZKA i wybrać "Usuń z pamięci"
 • ponownie wprowadzić polecenie BIK_AKTYWACJA

1. Czemu nie widać menu klasycznego?

 W programie BiK automatycznie ładowane jest menu wstążkowe. Aby załadować menu klasyczne należy:

 

 • przejść do klasycznego obszaru roboczego
 • wprowadzić polecenie BIK_WCZYTAJMENU 
 • jeśli wciąż nie widać menu klasycznego, wywołać polecenie _MENULOAD, wskazać np. BIK_STAL i wybrać "Usuń z pamięci". Wykonać tę operacje dla wszystkich grup menu z nazwą zaczynającą się od BIK_*
 • ponownie wywołać polecenie BIK_WCZYTAJMENU 

 

 

B. Pytania ogólne o program, licencję, środowisko

1. Jakie programy CAD współpracują z BiK?

Pakiet oprogramowania BiK przeznaczony jest do tworzenia dokumentacji rysunkowej (2D) przez biura konstrukcyjne jak i architektoniczne.
Obsługuje zatem najczęściej występujące na polskim rynku programy typu CAD: AutoCAD (nie dotyczy LT) oraz ZWCAD, GstarCAD i BricsCAD

Uwaga: BiK nie współpracuje z programem AutoCAD LT.

 

2. Czy BiK działa na systemie Windows 8.1 lub 10?

Tak. Program działa na następujących systemach operacyjnych:

 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows 8 oraz 8.1
 • Windows 10

 

3. Czy BiK działa na systemach 64 bit?

Tak. Program bez problemu funkcjonuje w środowisku 64 bit. 

 

4. Jak zabezpieczony jest program?

Program BiK zabezpieczony jest przy pomocy klucza USB. Każda wykupiona licencja wymaga osobnego klucza. Dzięki zastosowaniu klucza sprzętowego Użytkownik może zainstalować program na dowolnej ilości stanowisk komputerowych i pracować na tym, do którego podpięty jest klucz sprzętowy.

 

5. Jak dlugo ważna jest licencja programu BiK?

Licencja BiK jest bezterminowa.

 

6. Czy wsparcie techniczne jest darmowe?

Tak, dla użytkowników BiKa wsparcie techniczne jest darmowe.

 

 

7. Jakie moduły wchodzą w skład pakietu BiK?

Pakiet oprogramowania BiK zbudowany jest modułowo, więc użytkownik wybiera tylko interesujące go elementy (moduł BASE + dowolne moduły). W skład całego pakietu wchodzę następujące części:

- BiK Base (moduł wymagany)
- BiK Architektura
- BiK Drewno (tylko dla AutoCAD)
- BiK Stal
- BiK Stal Śruby
- BiK Żelbet
- BiK Żelbet Siatki+
- BiK ImpEk ABC Płyta (Import/Eksport)
- BiK ImpEk AxisVM (Import/Eksport)
- BiK ImpEk Robot (Import/Eksport)
- BiK ImpEk RM-WIN (Import/Eksport)

 

 

C. Pytania odnośnie działania BiK

1. Dlaczego BiK wyłącza stałe tryby lokalizacji (OSNAP)?

Dzieje się tak, gdy użytkownik przerwie polecenie BiK klawiszem Esc. Wówczas program nie ma możliwości dokończenia procedury i przywrócenia OSNAP.

Wynika to ze specyfiki programu CAD - na czas trwania procedur, BiK musi wyłączyć OSNAP, a na końcu je przywrócić.

 

2. Dlaczego symbol przekroju jest w lustrzanym odbiciu?

Konieczne jest ustawienie zmiennej systemowej MIRRTEXT na wartość 0.

W oknie tekstowym wpisać MIRRTEXT, następnie ustawić wartość 0.

 

3. Dlaczego koty wysokościowe są niepoprawnie przeskalowane?

W oknie tekstowym wpisać JEDN (ang. UNITS). Ustawić jednostki w polu "Skala wstawiania" na milimetry.

 

4. Długość elementu jest inna na Modelu a inna w jego Właściwościach?

Rysunek stworzony jako model przestrzenny (posiadający trzeci wymiar) lub/i zła płaszczyzna pracy.

1) Tworząc elementy płaskie (2D) w AutoCADzie należy pracować na płaszczyźnie nazwanej "Góra": menu Widok → Widoki 3D → Góra.
2) Jeśli model zawiera elementy "wystające z płaszczyzny" (na różnych wartościach osi Z), należy użyć polecenia BiK z paska BiK Base "Spłaszcz rysunek 3D do 2D".

 

5. Dlaczego przy wymiarowaniu BiK oddala się ekran Modelu?

Dzieję się tak, gdy podczas pracy zostanie zmieniona wartość zmiennej systemowej UCSFOLLOW (niekoniecznie świadomie przez użytkownika).

Aby polecenie działało prawidłowo, należy wpisać w linii poleceń UCSFOLLOW, a następnie wprowadzić wartość domyślną, czyli OFF.

 

6. Dlaczego opis ramion pręta jest poza wyciąganym prętem?

Jeśli wszystkie opisy prętów są przesuwane o stały wektor, należy ustawić lokalny układ osi LUW jako globalny w menu Narzędzia → Nowy LUW → Globalny.

 

 

D. Pytania do BiK STAL

1. Dlaczego symbole kształtowników w opisach mają dziwny wygląd?

Ważny jest format zapisu DWG
Aby uniknąć problemów z czcionkami nie należy zapisywać pliku w formacie starszym niż AutoCAD2010. W starszej wersji niż 2007 występuje inne kodowanie znaków.

Na komputerze gdzie zainstalowany jest BiK+ZWCAD
Skopiować plik C:\bikbikromsw.shx do katalogu czcionek ZWCAD 2010 (np. C:Program FilesZWCAD 2011PlkFonts ).
Konieczne może być też:
Menu → Narzędzia → Ustawienia... → zakładka Plik → Alternatywne czcionki wybrać przycisk "Szukaj" i wskazać na liście z czcionkami bikromsw.shx
Uruchomić ponownie ZWCAD.

Na komputerze bez oprogramowania BiK
Często zdarza się, że inni branżyści muszą mieć możliwość wczytania rysunków tworzonych w BiK. Konieczne wówczas jest wysłanie do takiej osoby pliku z czcionką BiK C:\bikbikromsw.shx, aby prawidłowo wyświetlić zastosowane symbole.

 

 • Skopiować bikromsw.shx do SUPPORT (dla AutoCAD)

Przykładowa lokalizacja tego katalogu:
Win XP -> C:\Documents and Settings\NAZWA_UZYTKOWNIKA\Dane aplikacji\Autodesk\AutoCAD 2010\R18.0\plk\Support

Win Vista/7 -> C:\Users\NAZWA_UZYTKOWNIKA\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2010\R18.0\plk\Support

 • Skopiować bikromsw.shx do katalogu FONTS (dla ZWCAD)

C:\Program Files\ZWCAD 2011 Plk\Fonts

 

W celu szybkiej zmiany błędnych opisów proponujemy użycie polecenia "Zmień wartości wielu atrybutów" (skrót ZMATR) z Kreatora Zestawień.

  

2. Dlaczego zgrupowany opis ma ramkę dookoła? (od AutoCAD 2012)

W AutoCAD jest możliwość ustawienia wyglądu zgrupowanych elementów. Odpowiedzialna jest za to zmienna systemowa GROUPDISPLAYMODE.

Przyjmuje ona wartości:

 • 0 - Wszystkie uchwyty obiektów w grupie
 • 1 - Jeden uchwyt w środku zgrupowanych obiektów
 • 2 - Ramka ograniczająca grupę z uchwytem w środku

Jeśli chcemy, aby była możliwość w zgrupowanym opisie chwycić i przesunać poszczególne atrybuty, należy ustawić powyższą zmienną na wartość 0.

 

E. Pytania do BiK ŻELBET

1. Dlaczego pierwszy opis pręta ma numer 1.00? (AutoCAD)

Takie zachowanie można zaobserwować na nowym rysunku z szablonem np: ACAD.DWT.

Zaleca się uruchamianie nowego rysunku bez szablonu w jednostkach metrycznych. Po wybraniu polecenia Nowy Plik, należy kliknąć strzałkę obok przycisku Otwórz, a następnie wybrać Otwórz bez szablonu - metryczne