AutoCAD 2019 - 2015  
ZWCAD 2017/2018 Pro  
GstarCAD 2016, 2017, 2018 Std/Pro  
BricsCAD V16, V17, V18  
Ares Commander 2016 - wersja BiK 9  

Nakładka BiK Stal łączy funkcjonalność i dokładność standardu systemu CAD z automatycznymi procedurami rysowania konstrukcji stalowych.
Sposób wprowadzania elementów, wykonywania ich modyfikacji jest tak przygotowany, aby użytkownik wykonał jak najmniejszą (niezbędną) liczbę działań. Dlatego też dokładne i poprawne wprowadzenie elementu lub przeprowadzenie jego modyfikacji, pozwoli efektywnie wykorzystać możliwości BiK-Stal. Pozwoli to również uniknąć dodatkowych błędów i nieścisłości pomiędzy rysunkiem a wymiarami lub wykonanymi na ich podstawie zestawieniami.

Cechy programu BiK Stal

  • Łatwość obsługi i wdrożenia
  • Polska wersja programu
  • Parametryczne rysowanie elementów
  • Przekroje i widoki elementów wraz z opisami i wymiarami
  • Zestawienia elementów
  • Zgodność z Polską Normą
  • Integracja z innymi modułami

Możliwości programu BiK Stal

  • Biblioteka elementów i spoin
Biblioteka profili gorącowalcowanych, zimnogiętych oraz spawanych.

 

  • Automatyczne tworzenie rysunków 2D

- Generowanie elementów styku doczołowego w widokach i przekroju (program automatycznie rozpoznaje widok elementu i w zależności od niego rysuje odpowiedni widok połączenia);

- Elementy mogą być rysowane w przekroju i w widoku z czterech stron z uwzględnieniem widoczności krawędzi;

- Automatyczne generowanie przekroju elementu po wskazaniu linii w widoku (z wycięciem fragmentu linii wskazanych, na dowolną odległość);

- Łatwa zamiana widoku elementu na inny (sposób rysowania);

- Rysowanie osi konstrukcyjnych z późniejszą możliwością podmiany osi na element stalowy w odpowiednim widoku;

- Odwrócenie elementu względem osi;

- Zakończenie elementu blachą doczołową;

- Rysowanie podcięć jednostronnych i dwustronnych;

- Zakończenie elementu linią przerywaną (ukrycie całego lub fragmentu elementu)

- Aby uzyskać informację o elemencie wystarczy wybrać odpowiednią komendę i wskazać linię, program rozpozna typ elementu np. DWUTEOWNIK, jego wielkość np. 120, może również wyświetlić na ekranie jego wartości

- Rysowanie śrub i otworów w widoku, układów otworów

- Rysowanie trójkątów opisujących odległości między węzłami

- Tworzenie szyków otworów w odpowiednich widokach

- Polecenie wstawiania opisu spoin

 

Opisy

- Opisy elementów wykonywane są półautomatycznie. Program rozpoznaje typ, wielkość długość elementu i proponuje te wartości umieścić w opisie

- Opisy spoin, symbole dodatkowe dla spoin

- Wartości opisów podlegają edycji przez użytkownika


Zestawienia

- Zestawienia stali dla fragmentu lub całego rysunku

- Program generuje tabelę zestawieniową przy uwzględnieniu zaznaczonych opisów

- W tabeli obliczana jest również powierzchnia malowania, dodatki na spoiny i inne

- Zestawienia stali do pliku dla zewnętrznych programów obliczeniowych

- Możliwość połączenia z Excel'em

- Wyświetlanie danych geometrycznych i wytrzymałościowych dla wskazanego elementu

- Dodatkowy zestaw czcionek technicznych

- Naddatki przy zestawieniach stali

Galeria