AutoCAD 2018 - 2013  
ZWCAD+ 2015 Pro ZWCAD 2017/2018 Pro   
GstarCAD 2016, 2017, 2018 Std/Pro  
BricsCAD V16, V17, V18  
Ares Commander - wersja BiK 9  

Moduł BiK Żelbet przeznaczony jest do sprawnego rysowania konstrukcji żelbetowych.
Jako nakładka na program CAD przyspiesza znacznie proces rysowania, opisywania i zestawiania stali zbrojeniowej.
Wprowadzanie komend może odbywać się z klawiatury (również skróty klawiaturowe), menu rozwijalnego lub ikon. Program współpracuje z modułem BiK Base i wykorzystuje jego procedury zarządzające i standard warstw.

Nowości wersji BiK X

  • Pręty zgodne z EC - nowy, dynamiczny sposób rysowania prętów żelbetowych o zestandaryzowanych kształtach.
  • Zestawienia stali EC - nowe zestawienie stali zbrojeniowej zawierające informacje o długościach poszczególnych segmentów oraz miniaturach prętów.
  • Aktualizacja zestawień żelbetowych - inteligentne zestawienia, pamiętające o obiektach źródłowych, umożliwiające edycję zakresu, wskazanie źródeł oraz regenerację zestawienia.
  • Nowa definicja przegięcia - możliwość zdefiniowania przegięcia pręta widokowego poprzez trzy możliwości: odgięcie i kąt, odgięcie i długość, długość i kąt.

    Galeria BiK X

Zdajemy sobie sprawę, że podczas tworzenia dokumentacji najbardziej czasochłonne nie jest rysowanie samego elementu konstrukcyjnego, ale jego edycja wynikająca ze zmian, rewizji itd. Dlatego w BiK Żelbet o wiele łatwiej edytować już istniejące elementy oraz zarządzać numeracją w opisach prętów i pozycjami konstrukcyjnymi.

 

BiK Żelbet:

  • Wymiarowanie prętów oraz pomiar ich długości całkowitej w dowolny sposób
    Wymiarowanie bazuje na PN-EN ISO 3766 (met. A-gabarytowo, met. B-osiowo, wymiar rzeczywisty).
  • Wybór dokładności wymiarowania wyciąganego pręty oraz jego długości całkowitej
    Dla wybranej jednostki można wybrać ilość miejsc po przecinku oraz zaokrąglanie do pełnych 5mm (np. 125.6cm lub 125.5cm lub 126cm)
  • Intuicyjny sposób rysowania zbrojenia
    Trzy sposoby definiowana prętów głównych >>Film1<< i strzemion >>Film2<<
  • Automatyczny opis wszystkich lub tylko niestandardowych średnic gięcia pręta
  • Wybór własnego stylu tworzonej dokumentacji
    Dostępnych jest 6 styli opisów pręta, rysowanie pręta z gubością lub bez itd..
  • Menadżer pozycji do zarządzania elementami żelbetowymi
    Dzięki temu w zestawieniu widać ile jest pozycji i ile jest w każdej z nich prętów.
  • Menadżer zbrojenia do renumeracji, konsolidowania i porządkowania numeracji
    Brak konieczności pilnowania i edytowania numeracji prętów.
  • Zautomatyzowana aktualizacja opisu pręta wraz z aktualizacją jego wyciągniętego schematu
  • Automatyczna rozkładarka strzemion i dowolnych prętów widokowych
    Pręt w widoku można rzutować na wybrany kierunek, a następnie rozłożyć w max. 3 strefach.
  • Edycja rozłożonych prętów za pomocą 1 polecenia
  • Łatwe i szybkie polecenie do wstawiania przegięcia pręta
    Polecenie przydatne np. przy zmianie gabarytu elementu żelbetowego.
  • Automatycznie tworzenie zestawienia stali
    Wystarczy wskazać obszar z opisami prętów do zestawienia.
  • Dokładny opis pod tabelką zestawieniową
    Informacja bardzo ważna dla wykonawcy w jaki sposób pręty zostały zwymiarowane.
  • Automatyczne tworzenie opisów
    Użytkownik podaje tylko ilość prętów i ew. uwagi. Pozostałe parametry uzupełnia automatycznie program.
  • Automatyczne tworzenie opisów powielonych
    Na bazie opisanego pręta można bardzo szybko opisać ten sam pręt w innym widoku

Galeria