Miło nam poinformować wszystkich użytkowników BiK o pojawieniu się nowego wydania programu X1 wydanie 3.7

Szczegółowa lista zmian poniżej.


Lista zmian:

  • dodana obsługa  BricsCAD v20,

  • narzędzia do jednoczesnego podglądu wielu rozkładów prętów powierzchniowych,

  • polecenie rzutujące pojedynczy pręt widokowy,

  • opcja tekstu wymiaru na linii rozkładu prętów powierzchniowych,

  • dodatkowy styl symbolu rozkładu (wypełniony okrąg),

  • poprawiono automatyczne położenie opisu prętów powierzchniowych,

  • możliwość wyłączenia sumarycznego wymiaru w opisie strefowym rozkładu,

  • kontrola jednostek szablonu rysunkowego,

 

Link do pobrania instalatora aktualnej wersji BiKa współpracującego z tą platformą znaleźć można w komunikatorze InfoBiK.