Biblioteka Konstrukcje

W bibliotece możemy znaleźć ponad 600 bloków w tym zawarta jest duża grupa bloków dynamicznych ponad 130. W przypadku elementów stalowych dzięki dynamiczności w bloku zawarty jest cały typoszereg danego elementu.W bibliotece możemy znaleźć:
  • elementy stalowe
  • materiały budowlane
  • cegły
  • blachy trapezowe
  • balustrady