Biblioteka Znaków Drogowych

W bibliotece znajduje się 235 bloków z czego aż 156 są to bloki dynamiczne. Dynamiczność poszczególnych elementów w znacznym stopniu podnosi możliwości ich wykorzystywania podczas tworzenia dokumentacji rysunkowej.

W bibliotece możemy znaleźć:

  • znaki nakazu
  • znaki zakazu
  • znaki ostrzegawcze
  • znaki informacyjne
  • znaki poziome
  • pojazdy
  • postacie