AutoCAD 2021 - 2015 64 bity  
ZWCAD 2021 - 2017 Pro 64 bity  
GstarCAD 2016- 2020 Std/Pro 64 bity  
BricsCAD Pro/Pla V14 - V21 64 bity  
Ares Commander 2016 - wersja BiK 9  

Nakładka BiK Stal łączy funkcjonalność i dokładność standardu systemu CAD z automatycznymi procedurami rysowania konstrukcji stalowych.
Sposób wprowadzania elementów, wykonywania ich modyfikacji jest tak przygotowany, aby użytkownik wykonał jak najmniejszą (niezbędną) liczbę działań. Dlatego też dokładne i poprawne wprowadzenie elementu lub przeprowadzenie jego modyfikacji, pozwoli efektywnie wykorzystać możliwości BiK-Stal. Pozwoli to również uniknąć dodatkowych błędów i nieścisłości pomiędzy rysunkiem a wymiarami lub wykonanymi na ich podstawie zestawieniami.

Wszyscy użytkownicy wersji X1 mają dostęp do wszystkich aktualizacji dostępnych dla tej wersji programu całkowicie za darmo!

Cechy programu BiK Stal

 • Łatwość obsługi i wdrożenia
 • Polska wersja programu
 • Parametryczne rysowanie elementów
 • Przekroje i widoki elementów wraz z opisami i wymiarami
 • Zestawienia elementów
 • Zgodność z Polską Normą
 • Integracja z innymi modułami

Nowe możliwości w wersji X1

 • Nowa analiza geometrii blach - dla blach prostych i złożonych w momencie opisu/aktualizacji opisu w nowy, dokładniejszy sposób określane są wymiary blachy,
 • Tworzenie blachy przez wskazanie polilinii,
 • Żeberka usztywniające - tworzone jako blacha BiKa, możliwość określenia fazowania każdego z narożników,
 • Automatyczne wstawianie żeberek - dla części profilów w przekroju możliwość automatycznego wstawienia dopasowanego żeberka, określając jedynie podstawowe parametry blachy usztywniającej,
 • Rysowanie profilu w innym widoku na podstawie wskazanego elementu,
 • Zmiana położenia opisu el. stalowego - polecenie pozwalające w dynamiczny sposób przestawić opis el. stalowego, uwzględniające wszystkie elementy opisu oraz przy zachowaniu położenia grotu,
 • Zmiana położenia grotu opisu pręta,
 • Usuwanie pustych pozycji konstrukcyjnych w menadżerze - funkcjonalność pozwala odszukać i usunąć te pozycje, do których nie przynależą żadne opisy,
 • Zapis/Odczyt pozycji konstrukcyjnych - możliwość zapisu utworzonych pozycji konstrukcyjnych do zewnętrznego pliku w celu późniejszego wczytania w innym projekcie,
 • Grupowanie tabeli - opcjonalne zgrupowanie elementów tabeli zestawień stali,
 • Parametry zestawienia stali przeniesione do ustawień modułu stal (naddatki, gęstość blachy itp.)

 

Możliwości programu BiK Stal

 • Biblioteka elementów i spoin
Biblioteka profili gorącowalcowanych, zimnogiętych oraz spawanych.

 

 • Automatyczne tworzenie rysunków 2D

- Generowanie elementów styku doczołowego w widokach i przekroju (program automatycznie rozpoznaje widok elementu i w zależności od niego rysuje odpowiedni widok połączenia);

- Elementy mogą być rysowane w przekroju i w widoku z czterech stron z uwzględnieniem widoczności krawędzi;

- Automatyczne generowanie przekroju elementu po wskazaniu linii w widoku (z wycięciem fragmentu linii wskazanych, na dowolną odległość);

- Łatwa zamiana widoku elementu na inny (sposób rysowania);

- Rysowanie osi konstrukcyjnych z późniejszą możliwością podmiany osi na element stalowy w odpowiednim widoku;

- Odwrócenie elementu względem osi;

- Zakończenie elementu blachą doczołową;

- Rysowanie podcięć jednostronnych i dwustronnych;

- Zakończenie elementu linią przerywaną (ukrycie całego lub fragmentu elementu)

- Aby uzyskać informację o elemencie wystarczy wybrać odpowiednią komendę i wskazać linię, program rozpozna typ elementu np. DWUTEOWNIK, jego wielkość np. 120, może również wyświetlić na ekranie jego wartości

- Rysowanie śrub i otworów w widoku, układów otworów

- Rysowanie trójkątów opisujących odległości między węzłami

- Tworzenie szyków otworów w odpowiednich widokach

- Polecenie wstawiania opisu spoin

 

Opisy

- Opisy elementów wykonywane są półautomatycznie. Program rozpoznaje typ, wielkość długość elementu i proponuje te wartości umieścić w opisie

- Opisy spoin, symbole dodatkowe dla spoin

- Wartości opisów podlegają edycji przez użytkownika


Zestawienia

- Zestawienia stali dla fragmentu lub całego rysunku

- Program generuje tabelę zestawieniową przy uwzględnieniu zaznaczonych opisów

- W tabeli obliczana jest również powierzchnia malowania, dodatki na spoiny i inne

- Zestawienia stali do pliku dla zewnętrznych programów obliczeniowych

- Możliwość połączenia z Excel'em

- Wyświetlanie danych geometrycznych i wytrzymałościowych dla wskazanego elementu

- Dodatkowy zestaw czcionek technicznych

- Naddatki przy zestawieniach stali

Galeria