Wersja 10.1.0 [15.07.2016] 
* A - AutoCAD, Z - ZwCAD, G - GstarCAD, B - BricsCAD

Moduł Opis Typ zagadnienia CAD*
BiK Współpraca z GstarCAD 2016  Nowość - - G -
BiK Dodano zapis ustawień użytkownika Nowość A Z G B
Żelbet Dodano zbrojenie otworów okiennych i drzwiowych Nowość A Z G B
Żelbet Dodano możliwość wyciągnięcia i zwymiarowania pręta nie opisanego Nowość A Z G B
Żelbet Dodano możliwość dodawania otuliny od czoła pręta Nowość A Z G B
ImpEk Dostępny dla GsstarCAD oraz BricsCAD Nowość A Z G B
Stal Dodano masy dla śrub DIN 7990 oraz M30 Modernizacja A Z G B
BiK Dodano polecenia do menu klasycznego Modernizacja A Z G B

 

 

Wersja 10.0.0 [25.05.2016] 
* A - AutoCAD, Z - ZwCAD, G - GstarCAD, B - BricsCAD

Moduł Opis Typ zagadnienia CAD*
BiK Współpraca z AutoCAD 2017  Nowość - - G -
BiK Automatyczne aktualizacje programu Nowość A Z G B
Żelbet Rysowanie prętów zgodnych z EC Nowość A Z G B
Żelbet Zestawienia stali zgodne z EC Nowość A Z G B
Żelbet Automatyczna aktualizacja zestawień stali Nowość A Z G B
Żelbet Nowa definicja przegięcia pręta Nowość A Z G B
Architektura Nowe metki pomieszczeń Nowość A Z G B
Architektura Aktualizacja powierzchni po zmianie obrysu pomieszczenia Nowość A Z G B
Architektura Opis przegród budowlanych Nowość A Z G B
Base Blok menager Nowość A Z G B
BiK Automatyczny start programu Nowość A Z G B

 

 

Wersja 9.4.1 [02.12.2015]
* A - AutoCAD, Z - ZwCAD, G - GstarCAD, B - BricsCAD

Moduł Opis Typ zagadnienia CAD*
BiK Współpraca z GstarCAD 2015 SP2 Nowość - - G -
BiK Dodano aplikację wyświetlającą nowości w programie BiK Nowość A Z G B
Żelbet Poprawiono obrót tekstu przy opisywaniu elementów żelbetowych, opisy czytane sa od dołu i od prawej Modernizacja A Z G B
Żelbet Poprawiono błąd powodujący niestabilną pracę makr żelbetowych Modernizacja A Z G B
Żelbet Poprawiono sumowanie prętów powierzchniowych w sytuacji ręcznego zmieniania nazw przez użytkownika Modernizacja A Z G B
Stal Przywrócono dawną tabelę zestawieniową stali kształtowej w module Stal; polecenie dostępne pod nazwą: ZESTST2 Modernizacja A Z G B

Wersja 9.3.1 [01.10.2015]
* A - AutoCAD, Z - ZwCAD, G - GstarCAD, B - BricsCAD

Moduł Opis Typ zagadnienia CAD*
BiK Obsługa systemu operacyjnego Windows 10 Nowość A Z G B
BiK Obsługa nowej platformy AutoCAD 2016 Nowość A - - -
BiK Wyeliminowano błąd w zestawieniach stali zbrojeniowej dla zmiennej DIMZIN=12 Nowość A Z G B
Żelbet Poprawiono wyświetlanie kot wysokościowych w makrach żelbetowych Modernizacja A Z G B
BiK Umożliwiono swobodne nazywanie pozycji poprzez stosowanie znaków interpunkcyjnych Modernizacja A Z G B
Architektura Poprawiono zestawienie metek pomieszczeń Modernizacja A Z G B

Wersja 9.1.2 [24.06.2015]
* A - AutoCAD, Z - ZwCAD, G - GstarCAD, B - BricsCAD

Moduł Opis Typ zagadnienia CAD*
BiK współpraca z ZWCAD 2015 + SP 2.1 Nowość - Z - -
BiK Udostępniono narządzie do sprawdzania dostępnych modułów Nowość A Z G B
BiK Możliwość edycji danych licencyjnych Nowość - Z - -
BiK Dodano obsługę makr stopa ława oraz schody dla AC 2013 i 2014 Modernizacja A - - -
Żelbet Zmieniono kolor elementów importowanych Modernizacja A Z G B
Żelbet Poprawiono stabilność działania makr żelbetowych Poprawiono A Z G B
Żelbet Brak konieczności wyboru wszystkich pól w trakcie edycji w menadżerze pozycji Poprawiono A Z G B
Żelbet W trakcie opisu możliwość podania rozstawu jako liczby nie całkowitej Nowość A Z G B
Żelbet Poprawiono współpracę ze zmienną DIMZIN Poprawiono A Z G B
Stal Dodano do wstążki ikony: dodatkowy grot, chorągiewka montażowa, spoina obwodowa Poprawiono A Z G B
Stal Poprawiono obracanie blachy w połączeniu doczołowym. Poprawiono - Z - -
Stal Dodano skalę 1:75 Nowość A Z G B
Stal Uwzględnienie w zestawieniu liczby pozycji Nowość A Z G B
Stal Stal Poprawiono wstawianie kształtowników jako blok Poprawiono A Z G B
Stal Przy rysowaniu śruby w widoku z góry widoczna jest podkładka. Poprawiono A Z G B

Wersja 9.1.1 [07.05.2015]
* A - AutoCAD, Z - ZwCAD, G - GstarCAD, B - BricsCAD

Moduł Opis Typ zagadnienia CAD*
ImpEk Import mapy zbrojenia AXIS Nowość A Z - B
ImpEk Import mapy zbrojenia ABC Płyta Nowość A Z - B
ImpEk Import mapy zbrojenia Robot Nowość A Z - B
ImpEk Widoczność map Nowość A Z - B
ImpEk Rysuj strefę
Nowość A Z - B
ImpEk Sprawdzenie zbrojenia Nowość A Z - B
ImpEk Usuwanie map Nowość A Z - B
ImpEk Import schematu AXIS Nowość A Z - B
ImpEk Import schematu Robot Nowość A Z - B
BiK Obsługa ZWCAD 2015 + SP2 Nowość - Z - -


Zmiany poleceń Rysuj linie predefiniowane w menu modułów rysujących

Wersja 9.0.5 [27.03.2015]
* A - AutoCAD, Z - ZwCAD, G - GstarCAD, B - BricsCAD

Moduł Opis Typ zagadnienia CAD*
Żelbet Rysuj pręty powierzchniowe Nowość A Z G B
Żelbet Edycja prętów powierzchniowych Nowość A Z G B
Żelbet Opis prętów rozłożonych Nowość A Z G B
Żelbet Dozbrajanie płyt w okół otworów Nowość A Z G B
Żelbet Zestawienia z miniaturami Nowość A Z G B

Zmiany poleceń Rysuj linie predefiniowane w menu modułów rysujących

Wersja 9.0.4 [23.03.2015]
* A - AutoCAD, Z - ZwCAD, G - GstarCAD, B - BricsCAD

Moduł Opis Typ zagadnienia CAD*
BiK współpraca z BricsCAD 15 Nowość - - - B

BiK
Dodano możliwośc wyboru z listy nazw pozycji oraz definiowanie nacześciej wykorzystywanych w trakcie pracy.
Nowość

A Z G B

BiK
W prawym dolnym menu programu CAD (obok współrzędnych) wyświetlana jest informacja o aktualnej wersji BiK'a module oraz skali.
Nowość

A Z G B
BiK poprawiono działanie menu wstążkowego oraz mechanizm jego uruchamiania. Modernizacja A Z G B
BiK Poprawino sortowanie w zestawieniach oraz w menadżerze pozycji. Modernizacja A Z G B
Żelbet Możlwiość zestawiania opisów zawierającyh znaki alfabetyczne. Poprawiono A Z G B
Żelbet Makra żelbetowe (ustawinie bayLayer koloru, typu oraz szerokości linii) Poprawiono A Z G B
Stal Możliwość zestawienia elementów znajdujących się tylko w jednej pozycji. Nowość A Z G B
Stal Poprawiono wymiarowanie otworów w blachach o dowolnym kształcie. Poprawiono A Z G B
Base Przedefiniowano sposób wstawiania wymiarów pod dowolnym kątem. Poprawiono A Z G B

Zmiany poleceń Rysuj linie predefiniowane w menu modułów rysujących