Wersja 10.0.0 [25.05.2016] 
* A - AutoCAD, Z - ZwCAD, G - GstarCAD, B - BricsCAD

Moduł Opis Typ zagadnienia CAD*
BiK Współpraca z AutoCAD 2017  Nowość - - G -
BiK Automatyczne aktualizacje programu Nowość A Z G B
Żelbet Rysowanie prętów zgodnych z EC Nowość A Z G B
Żelbet Zestawienia stali zgodne z EC Nowość A Z G B
Żelbet Automatyczna aktualizacja zestawień stali Nowość A Z G B
Żelbet Nowa definicja przegięcia pręta Nowość A Z G B
Architektura Nowe metki pomieszczeń Nowość A Z G B
Architektura Aktualizacja powierzchni po zmianie obrysu pomieszczenia Nowość A Z G B
Architektura Opis przegród budowlanych Nowość A Z G B
Base Blok menager Nowość A Z G B
BiK Automatyczny start programu Nowość A Z G B