Wersja 10.1.0 [15.07.2016] 
* A - AutoCAD, Z - ZwCAD, G - GstarCAD, B - BricsCAD

Moduł Opis Typ zagadnienia CAD*
BiK Współpraca z GstarCAD 2016  Nowość - - G -
BiK Dodano zapis ustawień użytkownika Nowość A Z G B
Żelbet Dodano zbrojenie otworów okiennych i drzwiowych Nowość A Z G B
Żelbet Dodano możliwość wyciągnięcia i zwymiarowania pręta nie opisanego Nowość A Z G B
Żelbet Dodano możliwość dodawania otuliny od czoła pręta Nowość A Z G B
ImpEk Dostępny dla GsstarCAD oraz BricsCAD Nowość A Z G B
Stal Dodano masy dla śrub DIN 7990 oraz M30 Modernizacja A Z G B
BiK Dodano polecenia do menu klasycznego Modernizacja A Z G B