Wersja 9.0.4 [23.03.2015]
* A - AutoCAD, Z - ZwCAD, G - GstarCAD, B - BricsCAD

Moduł Opis Typ zagadnienia CAD*
BiK współpraca z BricsCAD 15 Nowość - - - B

BiK
Dodano możliwośc wyboru z listy nazw pozycji oraz definiowanie nacześciej wykorzystywanych w trakcie pracy.
Nowość

A Z G B

BiK
W prawym dolnym menu programu CAD (obok współrzędnych) wyświetlana jest informacja o aktualnej wersji BiK'a module oraz skali.
Nowość

A Z G B
BiK poprawiono działanie menu wstążkowego oraz mechanizm jego uruchamiania. Modernizacja A Z G B
BiK Poprawino sortowanie w zestawieniach oraz w menadżerze pozycji. Modernizacja A Z G B
Żelbet Możlwiość zestawiania opisów zawierającyh znaki alfabetyczne. Poprawiono A Z G B
Żelbet Makra żelbetowe (ustawinie bayLayer koloru, typu oraz szerokości linii) Poprawiono A Z G B
Stal Możliwość zestawienia elementów znajdujących się tylko w jednej pozycji. Nowość A Z G B
Stal Poprawiono wymiarowanie otworów w blachach o dowolnym kształcie. Poprawiono A Z G B
Base Przedefiniowano sposób wstawiania wymiarów pod dowolnym kątem. Poprawiono A Z G B

Zmiany poleceń Rysuj linie predefiniowane w menu modułów rysujących