Wersja 9.0.5 [27.03.2015]
* A - AutoCAD, Z - ZwCAD, G - GstarCAD, B - BricsCAD

Moduł Opis Typ zagadnienia CAD*
Żelbet Rysuj pręty powierzchniowe Nowość A Z G B
Żelbet Edycja prętów powierzchniowych Nowość A Z G B
Żelbet Opis prętów rozłożonych Nowość A Z G B
Żelbet Dozbrajanie płyt w okół otworów Nowość A Z G B
Żelbet Zestawienia z miniaturami Nowość A Z G B

Zmiany poleceń Rysuj linie predefiniowane w menu modułów rysujących