Wersja 9.1.1 [07.05.2015]
* A - AutoCAD, Z - ZwCAD, G - GstarCAD, B - BricsCAD

Moduł Opis Typ zagadnienia CAD*
ImpEk Import mapy zbrojenia AXIS Nowość A Z - B
ImpEk Import mapy zbrojenia ABC Płyta Nowość A Z - B
ImpEk Import mapy zbrojenia Robot Nowość A Z - B
ImpEk Widoczność map Nowość A Z - B
ImpEk Rysuj strefę
Nowość A Z - B
ImpEk Sprawdzenie zbrojenia Nowość A Z - B
ImpEk Usuwanie map Nowość A Z - B
ImpEk Import schematu AXIS Nowość A Z - B
ImpEk Import schematu Robot Nowość A Z - B
BiK Obsługa ZWCAD 2015 + SP2 Nowość - Z - -


Zmiany poleceń Rysuj linie predefiniowane w menu modułów rysujących