Wersja 9.3.1 [01.10.2015]
* A - AutoCAD, Z - ZwCAD, G - GstarCAD, B - BricsCAD

Moduł Opis Typ zagadnienia CAD*
BiK Obsługa systemu operacyjnego Windows 10 Nowość A Z G B
BiK Obsługa nowej platformy AutoCAD 2016 Nowość A - - -
BiK Wyeliminowano błąd w zestawieniach stali zbrojeniowej dla zmiennej DIMZIN=12 Nowość A Z G B
Żelbet Poprawiono wyświetlanie kot wysokościowych w makrach żelbetowych Modernizacja A Z G B
BiK Umożliwiono swobodne nazywanie pozycji poprzez stosowanie znaków interpunkcyjnych Modernizacja A Z G B
Architektura Poprawiono zestawienie metek pomieszczeń Modernizacja A Z G B