Wersja 9.4.1 [02.12.2015]
* A - AutoCAD, Z - ZwCAD, G - GstarCAD, B - BricsCAD

Moduł Opis Typ zagadnienia CAD*
BiK Współpraca z GstarCAD 2015 SP2 Nowość - - G -
BiK Dodano aplikację wyświetlającą nowości w programie BiK Nowość A Z G B
Żelbet Poprawiono obrót tekstu przy opisywaniu elementów żelbetowych, opisy czytane sa od dołu i od prawej Modernizacja A Z G B
Żelbet Poprawiono błąd powodujący niestabilną pracę makr żelbetowych Modernizacja A Z G B
Żelbet Poprawiono sumowanie prętów powierzchniowych w sytuacji ręcznego zmieniania nazw przez użytkownika Modernizacja A Z G B
Stal Przywrócono dawną tabelę zestawieniową stali kształtowej w module Stal; polecenie dostępne pod nazwą: ZESTST2 Modernizacja A Z G B