Wersja 7.6.2 [05.12.2012]

Typ zagadnienia Opis Moduł CAD
Poprawiono Tworzenie profilu BiK i BiK7 w AC
BiK AC
Poprawiono [WSO] Wyświetlanie listy stolarki typowej
ARCH ZW
Poprawiono Biblioteki makr żelb błędnie tworzą warstwy w niektórych przypadkach ŻELB ZW+


Zmiany poleceń Rysuj linie predefiniowane w menu modułów rysujących

Wersja 7.6 [08.11.2012]

Typ zagadnienia Opis Moduł CAD
Nowość Uruchomienie makr żelb. dla ZWCAD+ ŻELB ZW+
Poprawiono [MZWI] Kreskowanie wieńca zbyt gęste
ŻELB ZW+
Poprawiono [MPO] Kolejność czytania listy w Menadżerze Pozycji
ŻELB ZW+
Poprawiono  Rysowanie siatek zbrojeniowych ŻELB ---
Poprawiono [WSO] Zmniejszona wysokość okna ARCH ---


Zmiany poleceń Rysuj linie predefiniowane w menu modułów rysujących

lista zmian 7.3

Wersja 7.5 [20.09.2012]

Typ zagadnienia Opis Moduł CAD
Nowość
BiK pod GStarCAD 2012 (03.08.2012)
*BiK*
---
Modyfikacja [WOP] Brak potrzeby ręcznej zmiany ustawień QLEADERa.
ARCH. ---
Poprawiono [ZSKO] Poprawiono skalowanie opisu pojedyn.
ŻELB ---
Poprawiono Komunikat o błędnej liście paska poleceń w menu opisu prętów rozłożonych
*BiK* ---
Poprawiono [CWU] Błędne zmienne na wejściu
BASE ---


Zmiany poleceń Rysuj linie predefiniowane w menu modułów rysujących

lista zmian 7.3

Wersja 7.4 [11.09.2012]

Typ zagadnienia Opis Moduł CAD
Nowość
BiK pod ZW+ 2012 Professional (30.08.2012)
*BiK*
---
Nowość Zmiany poleceń "Rysuj linie predefiniowane" w menu modułów rysujących *BiK* ---
Nowość Dodano plik w katalogu Wsparcie online\BiK_TeamViewer do zdalnego supportu
*BiK* ---
Modernizacja Drobne zmiane w menu – konieczność przeładowania menu
*BiK* ---
Modernizacja [RPW] Dodanie do interfejsu prętów widokowych opcji gięcia jak pętle
ŻELB ---
Poprawiono [WSO] Parametr Pzs niezgodny z grafiką w oknie
ARCH. ---
Poprawiono [ZESTOKN] Literówka w tytule - ZESTWIENIE OKIEN...
ARCH. ---
Poprawiono [CK] Warstwa wymiaru kątowego aktualna a nie przypisana WYM
BASE ---
Poprawiono [TXC][TXS][TXG] nadpisuje zmieniony styl w bik_sys.dwg na bikromsw.shx
BASE ---
Poprawiono [INB] naprawiono funkcję
BASE
ZW
Poprawiono [MZBL] Błędnie wyświetlana grafika w oknie dla rozkładu strzemion na 3 strefy
ŻELB ---


Zmiany poleceń Rysuj linie predefiniowane w menu modułów rysujących

lista zmian 7.3

Wersja 7.3 [30.07.2012]

Typ zagadnienia Opis Moduł CAD
Nowość
Dodano obsługę AutoCAD 2013
*BiK*
---
Nowość Nowy instalator
*BiK* ---
Nowość Dodano możliwość update online - automatyczne aktualizacje
*BiK* ---
Modernizacja [IRWZ] Dostosowano do nowej wersji pliku generowanego przez RM-ZELB32 IMPEK ---
Modernizacja [ASRL] Konieczność dodania na końcu polecenia REGEN
ŻELBET ZW
Poprawiono [ZNAJDZ_OBRYS] Nieznane polecenie
ARCH. ---
Poprawiono [WSO][WSD]WSC] Poprawiono ścieżki plików PDF z warunkami techn. ARCH. ---
Poprawiono [ZESTMETKI] Nie uwzględnia metki dowolnej powierzchni w zestawieniu ARCH. ZW
Poprawiono [POLEKR] Poprawiono uruchamianie polecenia do edycji połączeń
ARCH. ---
Poprawiono [WSD] Brak możliwości wstawiania drzwi dwuskrzydłowych i "inne"
ARCH. ZW
Poprawiono [NRD] Brak slajdów w oknie opisu elem. drewnianego
BASE KRZ
---
Poprawiono [KR_BIK] Brak slajdów z kratownicami
STAL ---
Poprawiono [OELM] Opis pręta okrągłego niepoprawnie zdefiniowany w bloku opisowym
STAL ---
Poprawiono [AELL] Nie aktualizuje ilości w opisach prętów wyciągniętych
ŻELBET ---
Poprawiono [AELL] Nie uwzględnia naddatku w uwagach (błąd ZW) – zablokowano funkcję naddatku
ŻELBET ZW
Poprawiono [WFOP] Nie oblicza długości wskazanego pręta
ŻELBET ---
Poprawiono [WFOP] Program ustawia domyślną wartość długości po użyciu przycisku Zlicz
ŻELBET ---
Poprawiono [ZESZ1] Błędne zliczenie długości prętów gdy brak wpisu w MPO
ŻELBET ---
Poprawiono [ASRL] Polecenie przerwane po wskazaniu pręta widokowego
ŻELBET. ZW
Poprawiono [RPW] Otulina w [m] zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku
ŻELBET ---
Poprawiono [WOP] Poprawiono błąd podczas zliczania prętów na długości wskazanych odcinków
ŻELBET ZW
Poprawiono [EPP] Poprawiono w pasku poleceń - odwołanie do BIK_EPP2 zamiast BIK_EPP
ŻELBET ---

lista zmian 7.02

Wersja 7.02 [17.04.2012]

Typ zagadnienia Opis Moduł CAD
Nowość [AELL] Aktualizacja opisów elementu liniowego ŻELBET ---
Nowość Elementy liniowe w BiK Żelbet ŻELBET ---
Nowość [ASRL] Wprowadź w opis długość uśrednioną ŻELBET ---
Nowość [HP] rozkład zmienny na wysokości
ŻELBET ---
Nowość [DZAG] Wstaw opis średnicy gięcia ŻELBET ---
Nowość [NGZB][ZGZB] Polecenia do nadawania i zdejmowania grubości prętów ŻELBET ---
Nowość [ZSKO] Skaluj opisy prętów zbrojeniowych ŻELBET ---
Nowość [MZWI] Nowe makro - wieńce
ŻELBET ---
Modernizacja [MPO] dodano definicję elementu liniowego w [mb] *BiK* ---
Modernizacja [ECSV] komunikat o nie współdziałaniu z ZWCAD BASE ---
Modernizacja [ZESZ1] [ZESTSR] zestawienie zmodyfikowane ze względu na wprowadzenie elementów liniowych w MPO Żelbet (i Śruby) ŻELBET ---
Modernizacja [Opisy] Zmodyfikowano szerokość tekstu przedrostka długości L ŻELBET ---
Modernizacja [PRUZW] Pręty Uzwojone - nowy interfejs
ŻELBET ---
Modernizacja Zliczanie prętów [WOP][WFOP][POP] itd dla elementów liniowych i na sumie wskazanych odcinków
ŻELBET ---
Modernizacja [WFOP] aktualizacja polecenia i interfejsu związana z elementemi liniowymi ŻELBET ---
Modernizacja [HP] rozkład zmienny na wysokości – zablokowano w oknie opcje pręty skrajne ŻELBET ---
Modernizacja [USTZB] Możliwość wprowadzania spacji " " do Przedrostków ŻELBET ---
Modernizacja ZWCAD qleader - przywrócono komunikat ŻELBET ZW
Modernizacja [RPW] dodano możliwość zamiany grupy polilinii w pręty widokowy
ŻELBET ---
Modernizacja [WOP] [WFOP] [DOP] [POP] dodano trybu ORTHO przy określaniu kierunku opisu ŻELBET ---
Modernizacja [MZNA][MZAT][MZSO][MZWI] zmiana w interfejsie po wprowadzeniu elem. liniowych ŻELBET ---
Poprawiono BiK_Aktywacja nie wczytuje menu ARCHITEKTURA *BiK* ---
Poprawiono Instalator BiK - nie wczytuje menu STALI gdy brak ŚRUB na kluczu *BiK* ---
Poprawiono [WSD] Brak podglądu dla drzwi jednoskrzydłowych ARCH. ---
Poprawiono [CX][CY] Wymiary nie pojawiają sie na ekranie BASE ---
Poprawiono [TRD] nie zmienia linii na przerywane BASE AC
Poprawiono [LTP][LT2P] brak ikon na pasku i brak poleceń w menu górnym BASE ZW
Poprawiono [ZL] Błędne zliczanie wartości multitekstów BASE ---
Poprawiono [CD] [CR] [CK] [CWU] nie przywraca ostatniej warstwy BASE ---
Poprawiono [OELM] opis kształtownika nie utworzony poprawnie gdy nie wskazano jego linii charakterystycznej STAL ---
Poprawiono [RPP] nie działa Enter na zakończenie procedury ŻELBET ---
Poprawiono [MZSL][MZSF] komunikaty "Unattempted operation..." ŻELBET ZW
Poprawiono [BIK_ZESZ1] Brak opisu pod Tabelką zestawienia stali ŻELBET ZW
Poprawiono Błędny zapis średnicy pręta widokowego w [m] ŻELBET ---
Poprawiono [WZAK] nie przyjmuje wskazania pręta ŻELBET ZW
Poprawiono [ODPW] nie działa poprawnie gdy pręt jest poziomy ŻELBET ZW
Poprawiono [ZESZ1] Błędna grupa DXF dla opisów utworzonych w ŻELBET 2.0 (najstarszy typ opisu) ŻELBET ---
Poprawiono [WOP] opis typ 1 nie dopasowuje się do kąta linii odniesienia ŻELBET ---
Poprawiono [WP] program opisuje średnice gięcia, pomimo zaznaczonej opcji „Tylko niestandardowe” w USTZB ŻELBET ---
Poprawiono [WP] część strzemienia wyciągniętego pogrubiona ŻELBET ZW
Poprawiono [MZSO] -Koty nie przenoszą się razem z MOVE ŻELBET ---
Poprawiono [MAKRA PLUS] - błąd w numeracji opisów aktywnych (dowolnych) ŻELBET ---
Poprawiono [MZNA] jednostki cm - pręty wyrzucone znajdują sie na elemencie (Win7 64bit) ŻELBET ---
Poprawiono [MZAT] brak obliczeń powierzchni zbrojenia ŻELBET ---

Wersja 7.01 [16.02.2012]

Typ zagadnienia Opis Moduł CAD
Nowość Przeładowanie menu wybranego modułu w Menu górnym *BiK* ---
Nowość [ECSV] Eksport dowolnej tabelki BiK do formatu CSV BASE ---
Nowość Nowe polecenia narzędziowe do modyfikowania polilinii i linii BASE ---
Nowość Nowe polecenia do wymiarów kątowych, średnic itd. BASE ---
Nowość Główne ustawienia modułu zebrane w jednym miejscu BASE ---
Nowość Nowe polecenie do rysowania symbolu otworu (dowolny kształt czworokąta). BASE ---
Nowość Ustawienia modułu BASE; które są pamiętane po zamknięciu programu. W ustawieniach możliwość wybrania parametrów tekstów i wymiarów (groty dla wymiarów liniowych, kątowych i średnic; dla każdego typu istnieje możliwość ustawienia dokładności dla każdej jednostki osobno). BASE ---
Nowość Nowe polecenia do pomiaru długości, pola i objętości z przeliczeniem jednostek. BASE ---
Nowość Nowe polecenie do zliczania sumy wartości atrybutów BASE ---
Nowość Nowe polecenia wymiary średnic, promieni, kątów, długości łuków BASE ---
Nowość Nowe, odrębne polecenia do wstawiania wymiarów po X i Y BASE ---
Nowość Nowe polecenie do kontynuacji wskazanego wymiaru, ciągiem wymiarowym ze stałym lub zmiennym odnośnikiem. BASE ---
Nowość Nowe polecenie do aktualizacji dowolnych wymiarów na aktualny styl BiK, gdzie program rozpoznaje typy wymiarów (liniowe, kątowe itd.). BASE ---
Nowość Nowe polecenia do wstawiania tekstów wielowierszowych ze stylem BiK BASE ---
Nowość Nowe polecenie do szukania i zamiany tekstów pojedynczych na rysunku BASE ---
Nowość Nowe polecenie do automatycznego numerowania ciągów tekstowych i atrybutów BASE ---
Nowość [MZNA] nowe makro naroża ŻELBET ---
Nowość [MZAT] nowe makro attyka ŻELBET ---
Modernizacja Zaktualizowane paczki ikon i menu *BiK* ---
Modernizacja Usprawniono wskazywanie obszarów do kreskowania BiK BASE ---
Modernizacja Zmiany poleceń do zliczania długości linii z włączeniem elementów polilinii, łuków itd. BASE ---
Modernizacja [INFP] informacja o długości rzeczywistej pręta ŻELBET ---
Poprawiono [GRU] włączenie osnapów podczas wskazywania punktów BASE ---
Poprawiono [gru12] zmiana wywołania na BIK_GRU BASE ---
Poprawiono [WR] błąd podpięcia własnej tabelki bloku BASE ---
Poprawiono [WR] okno nie pamięta ostatnich ustawień BASE ---
Poprawiono [SOB2] nie zmienia wielkości grotów BASE ---
Poprawiono Poprawiono OSNAP w poleceniach wielokopii BASE ---
Poprawiono [WDLG] błąd wstawiania wybranych kształtowników zimnogiętych STAL ---
Poprawiono [WALCPRZ] Wstawiane przekroje obrócone o 90st STAL ZW
Poprawiono [ESP] - przy wyłączonej opcji (spoiny wg ISO) rysuje ISO STAL ---
Poprawiono [WDLG] Blachownice nie działają STAL ---
Poprawiono [MZST] - zła długość prętów w rozkładzie (stopa) ŻELBET ---
Poprawiono [BIK_ZESZ1] Zestawienie stali bloków opisu starego typu ŻELBET ---
Poprawiono [WR] przeskalowane opisy sekcji formatki wg ISO ŻELBET ---
Poprawiono [RPP] Rozstaw nie będący liczbą całkowitą ŻELBET ---
Poprawiono [USTZB] brak możliwości wyłączenia szerokości prętów w rozkładzie ŻELBET ---
Poprawiono [DOP] Duplikaty powielone w zestawieniu ze względu na różne uwagi i ilość prętów ŻELBET ---