Programy Komputerowe dla budownictwa w nr 1(21)/2019

BiK X1 rok po premierze nowe moduły

"Programy komputerowe dla budownictwa" nr 1(16)/2016 str. 60-62

Dziesiąta wersja pakietu oprogramowania BiK CAD Systems to kolejny zbiór procedur zwiększających możliwości pracy inżynierom budownictwa. Oprogramowanie zachowuje nadal największą na rynku polskim kompatybilność z systemami CAD, również w kilku wersjach dla danej platformy CAD.

"Programy komputerowe dla budownictwa" nr 2(14)/2014 str. 42-43

Program dobrze współpracuje z nowymi wersjami systemów CAD oraz posiada pełne wsparcie dla systemów operacyjnych Windows 7, Windows 8 oraz Windows 8.1...

"Programy komputerowe dla budownictwa" nr 2(12)/2013 str. 44-45

Nowa wersja programu BiK 8 jest kolejnym krokiem w dalszym rozwoju narzędzi i mechanizmów przygotowanych do ułatwiania pracy projektantom konstrukcji budowlanych i architektury. Parametryzacja i automatyzacja prac pozwala na łatwiejsze i szybsze przygotowanie oraz wykonanie projektów...

"Programy komputerowe dla budownictwa" nr 1(9)/2012 str. 36-37

BiK 7 to kolejna wersja oprogramowania BiK, programu wykorzystywanego przez projektantów, konstruktorów do wspomagania prac przy tworzeniu dokumentacji budowlanych. Oprogramowanie znane jest od wielu lat i jego konsekwentny rozwój zapewnia stabilne środowisko projektowe...

"Przegląd budowlany" nr 11/2007 str. 20-21

Pakiet oprogramowania BiK jest skierowany do konstruktorów tworzących dokumentację 2D. Program BiK służy do rysowania konstrukcji budowlanych. Aplikacja ta składa sie z 4 modułów: Base, Stal, Żelbet oraz Drewno...

"Forum budowlane" nr 9(136)/2007 str. 93-95

Od kilku lat w wielu pracowaniach konstrukcyjnych i architektonicznych wykorzystywany jest program BiK. Otwartość systemu daje bardzo dobre środowisko do prac projektowych, ale również do tworzenia dodatkowych poleceń i funkcji, które rozszerzają możliwości programu...

"Programy komputerowe dla budownictwa" nr 2(3)/2007 str. 64-65

W pakiecie oprogramowania dla konstruktorów BiK wprowadzono nową funkcjonalność - moduł do tworzenia siatek zbrojeniowych i zbrojenia nimi elementów konstrukcji żelbetowych...

"Oprogramowanie dla budownictwa" nr 2(5)/2004 str. 66-69

Dynamiczny rozwój programów komputerowych tworzących standardy projektowania wpływa na efektywność prac w projektowaniu budowlano-konstrukcyjnym. Bardzo często programy te wykorzystywane są nie tylko do tworzenia grafiki rysunkowej, ale również do wykonywania bilansów i zestawień...

"Oprogramowanie dla budownictwa" nr 1(3)/2003 str. 44-46

Od kilku lat projektanci tworzący dokumentację budowlaną posługują się programem BiK współpracującym z różnymi wersjami AutoCAD-a (od wersji R. 12 do 2002), Architectural Desktopa oraz AutoCAD-a LT. Program pracuje stabilnie i znacznie skraca czas opracowania projektów...

"Budownictwo fachowe" nr 2/2002 str. 42-44

Pakiet BiK-Drewno skraca czas tworzenia dokumentacji konstrukcji drewnianych. Kompleksowe wprowadzanie danych, parametryczne rysowanie, zapisanie danych do punktu, zestawienia, rysowanie w standardzie BiK i szereg dodatkowych narzędzi automatyzuje pracę i odciąża projektanta od 'ręcznego rzeźbienia', szczególnie dokumentacji w rysunkach 2D.